Geachte postactieve,

Hierbij de eerste update van CGPA GZRIJ van dit jaar. Hopelijk zijn de updates dit jaar positiever dan vorig jaar en kunnen we u vooral berichten over activiteiten die wel doorgaan.

Deze update gaat over de Lente Social. Deze stond gepland op dinsdag 15 maart, maar we hebben besloten deze activiteit twee weken naar achteren te schuiven naar dinsdag 29 maart en op die datum (eindelijk) de ALV met aansluitende Social te houden. We hebben er vertrouwen in dat dat op die datum mogelijk zal zijn. Begin maart hakken we de knoop door en zullen we u nader informeren. Maar zet de ALV op 29 maart alvast in uw agenda.

Ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat we dit jaar de mogelijkheid bezien om met de dagtrip naar de Floriade in Almere te gaan. Als de plannen daarvoor definitief zijn, zullen we u daarvan ook weer op de hoogte brengen.

Wij hebben er veel zin in om van dit jaar een actief en interessant jaar te maken.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Ton Bijl

secretaris