Verslag Algemene Ledenvergadering 2024Bestuur Algemene Ledenvergadering

Traditiegetrouw vond eind maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de Contactgroep Postactieven Gilze Rijen. Om stipt 15 uur werd de vergadering in de MFR van de vliegbasis geopend door de voorzitter, Christa Oppers-Beumer. Zij begon de vergadering met het voorlezen van de namen van de leden die sinds de laatste ALV waren overleden. Daarbij sprak ze namens alle leden haar medeleven uit en vroeg een moment stilte ter nagedachtenis. Ondanks het feit dat ons een aantal leden waren ontvallen gaf de voorzitter aan dat het ledenbestand voor het eerst sinds jaren niet was afgenomen maar toegenomen. Voorzitter hoopt dat deze trend zich in 2024 voortzet en verzocht de leden om haar te helpen met het vinden van potentiële nieuwe leden en die een keer mee te nemen naar een CGPA activiteit om de sfeer te proeven.

Hierna volgden onderwerpen die in elke ALV worden besproken en behandeld: Jaarverslag, financieel verslag, verslag van de Kas Controle Commissie en de bestuursverkiezing die geen verrassingen opleverde. Voorzitter bedankte al haar medebestuursleden, Ton, Jeroen, Cees en Gerard voor alle support en getoonde energie. Eeveneens een woord van dank aan onze hoffotograaf Alex voor alle mooie reportages en aan haar echtgenoot Peer die projecten co-ordineert en hand,- en span diensten verricht voor het bestuur. Tenslotte presenteerde ze de begroting voor 2024. Daarbij werd benadrukt dat het afgelopen jaar de kosten van de horeca en dus ook van Paresto fors zijn gestegen. Reden waarom het voorstel in stemming werd gebracht om de prijzen voor de drankmuntjes te verhogen naar 2,-. Ook werd duidelijk dat door de gestegen prijzen hogere eigen bijdragen moeten worden gevraagd voor de activiteiten.

Opening SocialBij de ALV waren bijna 80 leden aanwezig. Aangevuld met de ca. 15 leden die in de andere ruimte geduldig zaten te wachten op het begin van de aansluitende social was dit een heerlijk gezelschap om een mooie social middag mee te beleven. De opening van die social vond plaats rond half vijf.  En wederom werden enige nieuwe leden verwelkomd. Zoals tijdens de ALV al was opgemerkt is dat een positieve trend die we zeker moeten vasthouden. Voorzitter verzocht daarom alle aanwezigen nogmaals om in zijn of haar omgeving te bezien of er voormalige KLu medewerkers zijn te vinden die mogelijk lid zouden kunnen worden.

Overzicht socialTijdens de gezellige social werden zoals gebruikelijk oude en meer recente herinneringen opgehaald. Het geluid van een schaterlach maakte af en toe duidelijk dat er verschillende bijzondere en humorvolle verhalen werden gedeeld. Het delen van een gezamelijk verleden uit de koude oorlog met de daarbij horende sterke verhalen heeft een sterke band gesmeed. Maaltijd socialDe koks hadden een uitstekende Indische maaltijd bereid met verschillende smaaksensaties. Onder het toeziend oog van Paresto konden alle aanwezigen ook van alle lekkernijen konden genieten. De sateh is echter altijd snel op. Rond 19 uur werd de laatste ronde aangekondigd, waarna een ieder voldaan huiswaarts keerde.

Foto's van de Algemene Leden Vergadering 2024