Waarom een Postactieven organisatie?


Enige historie en achtergrondinformatie.
In het verleden bleek dat er een grote behoefte bestond aan een organisatie voor ex KLu medewerkers. De algemene indruk was toen, dat na de actieve diensttijd de poort achter u dichtging en dat men er niet meer bij hoorde. Sterker nog, er leefde sterk het gevoel;" ik heb uitgeboekt en ben gelijk ook helemaal vergeten". Door velen werd dit ongewenst gevonden.
De Koninklijke Luchtmacht wil een goed en effectief contact onderhouden met haar voormalige werknemers. Werken bij de Krijgsmacht, de “zwaardmacht”, is bijzonder en brengt met zich mee dat aandacht en zorg voor personeel niet mag ophouden bij het verlaten van de organisatie. Buiten deze specifieke vorm van personeelszorg, beschikken voormalig luchtmachtmedewerkers over specifieke kennis en ervaring waar nog een beroep op kan worden gedaan als er nog contact is.
Daarom heeft de Klu-leiding besloten om een postactieven organisatie te realiseren opgebouwd uit  regionale afdelingen, waaronder één in Gilze-Rijen.

Dat heeft er toe geleid dat op 1 mei 2002 tijdens een korte plechtigheid op de Luchtmachtstaf de Statuten van onze vereniging notarieel zijn vastgelegd en dat de erkenningovereenkomst tussen de KLu en onze contactgroep is ondertekend door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en onze voorzitter. Door deze erkenningovereenkomst mogen wij gebruik maken van faciliteiten die ons door de Klu ter beschikking worden gesteld. Na ons zijn er nog 11 Regionale Contactgroepen voor Klu-Postactieven (PA'n) erkend waardoor er nu een landelijke dekking van in totaal 12 verenigingen bestaat.

CGPA Gilze-Rijen.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 25 maart 2002 op de Vliegbasis Gilze-Rijen zijn er bepaalde ideeën over te nemen activiteiten naar voren gebracht. Doel van de activiteiten is contacten leggen, herstellen of verstevigen en de collegiale KLu-sfeer vast te houden en hoe kan dat beter dan tijdens de bijeenkomsten (socials) op de vliegbasis waar tijdens een maaltijd en een drankje de optimale gelegenheid voor het houden of maken van contacten kan worden geboden. Bovendien worden er jaarlijks excursies gemaakt naar diverse interessante bestemmingen zoals bijvoorbeeld de Marine in Amsterdam, Museum Bronbeek en het Openluchtmuseum in Arnhem, de Rotterdamse havens etc. Ook organiseren we elk jaar een bezoek aan de Luchtmachtdagen, waar de postactieven in de vorm van een groot paviljoen en terras een eigen ontmoetingspunt hebben. In 2012 vierden wij alweer ons tweede lustrum.  

Alle geregistreerde postactieve KLu medewerkers nodigen wij van harte uit om lid te worden van onze vereniging. Ook uw partner kan lid worden.
Hoe?  Kijk bij  <Registratie en aanmelden>