user_mobilelogo

Er zijn nog steeds leden die de contributie voor 2017 niet hebben betaald. Voor diegenen die het betreft, nogmaals de spelregels voor de contributiebetaling:
De contributie is verschuldigd per 1 januari, maar afgesproken is dat u uiterlijk tot 1 maart de tijd krijgt om te betalen. Daarna wordt een herinnering gestuurd. Als daar niet op wordt gereageerd zijn we helaas verplicht om u van de ledenlijst te verwijderen. De contributie kan worden overgemaakt naar rekening (IBAN): NL81ABNA0625371682 t.n.v. Vereniging COPA Regio Gilze-Rijen onder vermelding van aantal personen en "contributie 2017”(Dus bijv. 2 x contributie 2017). De contributie bedraagt €10.- per persoon.
Wij stellen het op prijs als u de contributie zo spoedig mogelijk betaalt.